dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ทัวร์จีน เที่ยวจีน

          ท่องจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน กับ วีทราเวลทูเกทเตอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางที่สุดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน สัมผัส กับกำแพงเมืองจีน ที่ยาวที่สุดในโลก ถ้ามาประเทศจีนหากไม่ได้ไปสัมผัสกับกำแพงเมืองจีน ถือว่ายังเดินทางมาไม่ถึง 

             โปรแกรมทัวร์จีนทางบริษัทวีทราเวลทูเกทเตอร์ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับท่านหากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์จีนเส้นทางไหนขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน.....ทัวร์จีน - คุนหมิง – ต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน(แชงการี ล่า)โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า-ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้าเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองลี่เจียง – ร้านสทัวร์จีนรหัส KMG01 KUNMING LUXURY 6D5N BY TG

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน- หอบูชาฟ้าเทียนถาน -ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-วัดลามะ-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา- ร้านไข่มุก –นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ทะเลสาบโฮ่วไห่ทัวร์จีน รหัส ZPEK03 ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน (เลสโก สกีดี๊ดี) 5D3N BY TG

 กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562

เทศกาลวันปีใหม่

ทัวร์จีน - จางเจยี เจยี้ เมอื งมรดกโลก ภูเขาเทยี นเหมนิ ซาน ”ถา้ ประตูสวรรค”์ แกรนดแ์ คนยอน สะพานกระจกยาวทสีุ่ดในโลก ฉางซา เมอื งเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดนิ ไท่ผงิทัวร์จีน รหัส FD511 ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - ตุลาคม 2562

เมืองจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)-- เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน-- เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ทัวร์จีน รหัส ZCTU01 จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6D3N BY 8L

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถํ้าวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-OPTION:เขาอวตาร-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย -ตลาดใต้ดิน-OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู-ภูเขาเทียนเหมินซาน-ถํ้าประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ทัวร์จีน รหัส CZ75 จางเจียเจี้ย อวตาร บินตรง 4D3N BY CZ

 กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทัวร์จีน - เมอื งผานโจว – หมู่บา้ นถวั่ เล่อ (แปะก๊วยพนั ปี ) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถา้ เจา้ แม่กวนอมิ – ถา้ เจยี งหยวน-สะพานเป๋ ยผานเจยี ง – เมอื งคุนหมงิ – รา้ นบวั หมิ ะ – ประตูมา้ ทองไก่หยก – ช้อปปิ้ง หนานผงิ เจยีทัวร์จีน รหัส ZKMG08 คุนหมิง ผานโจว เลสโก แปะก๋วยพันปี 4 วัน 3 คืน BY LUCKY AIR

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562

ซัวเถา-เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้ง -หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี)--เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทัวร์จีน รหัส SHCZSWA2 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล ซัวเถา ขนมสาลี่ บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5D4N BY CZ

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ไม่ลงร้านรัฐบาล  

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจียฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก ) จัตุรัสวัฒนธรรมทัวร์จีน รหัส SHXWSHE13 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล ฮาร์บิน น้ำแข็งใสโบราณ โดมแกะสลักน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7D5N BY XW

 กำหนดการเดินทาง

18 - 24 ตุลาคม 2562

วันปิยมหาราช
ไม่ลงร้านรัฐบาล  

เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-จี๋หลิน-วิวแม่นํ้าซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้ทัวร์จีน รหัส SHXWSHE12 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล เสิ่นหยาง ข้าวเหนียวแดง หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง จี่หลิน ฉางชุน 7D5N BY XW

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - กันยายน 2562

ไม่ลงร้านรัฐบาล  

กวางเจา-วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -ห้าง Baiyun Wanda Plazaทัวร์จีน รหัส SHZHCAN5 กวางเจาเทรดแฟร์ ขนมเผือกกวน CANTON FAIR ครั้งที่ 126 (ชมงาน3วัน) 6D3N BY ZH

 กำหนดการเดินทาง

22 - 27 ตุลาคม 2562

30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่นํ้าเหลือง-สะพานเหล็กแห่ง แรกของแม่นํ้าเหลือง-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่-เขาสายรุ้งตันเซี๋ยทัวร์จีน รหัส SH3ULHW3 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล เส้นทางสายไหม ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9D8N BY 3U

กำหนดการเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2562

ไม่ลงร้านรัฐบาล  

ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยำต้ง ลงเรือสำรำญ CENTURY LEGEND CRUISE-ผ่ำนเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่ำไจ้-งำนเลี้ยงต้อนรับจำกทำงเรือทัวร์จีน รหัส SHWECKG12 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง พักเรือสำราญ ขนมครองแครง 5 วัน 4 คืน BY WE

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

ไม่ลงร้านรัฐบาล  

ทัวร์จีน - ซัวเถำ – สปำน้ำแร่น้ำทะเล-จำงโจว – ศำลเจ้ำมังกรเขียว – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพำนเซียงจื่อ –ไฮตังม่ำ--ไต่ฮงกง - เฮี่ยงบู๋ซัวทัวร์จีน รหัส FD850-851 ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ 5 วัน 4 คืน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

หนานหนิง-เหมิงสื่อเถียนเหยียนน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อ เทียน-นํ้าตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53-เมืองจิ้งซี-บ่อนํ้าพุห่านทัวร์จีน รหัส SHCZNNG2 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล ทัวร์หนานหนิง สละลอยแก้ว น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 5D4N BY CZ

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

ไม่ลงร้านรัฐบาล  

ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจกถํ้าฝูหยง (รวมกระเช้า)ทัวร์จีน รหัส SHWECKG9 ทัวร์คุณธรรมไม่ลงร้านรัฐบาล ต้าจู๋ ขนมมันม่วง ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5D4N BY WE

กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - ธันวาคม 2562

ไม่ลงร้านรัฐบาล  

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียนทัวร์จีน รหัส SHMUPVG13 เซี่ยงไฮ้ ขนมถ้วยฟู หังโจว ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5D3N BY MU

 กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน - -คุนหมิง-ต้าหลี่--เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋ )-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง -สระน้า มังกรดาทัวร์จีน รหัส CSKMGMU08 คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า 5D4N BY MU

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน-เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ทัวร์จีน รหัส PVG06 SHANGHAI DISNEYLAND มังกรหยก 5 วัน 3 คืน BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ – เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณ ต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา – สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมอื งหางโจว-เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทัวร์จีน รหัส PVG05 SHANGHAI เจ้ายุทธจักร 5 วัน 3 คืน BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน– อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ –เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน อุทยานธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว 6D5N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หน้า 2/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป