dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ซินจ่าว..เวียดนาม

ท่องเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามไปกับ วีทราเวลทูเกทเตอร์  

พร้อมทั้ง เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับตนเองพบกับทัวร์เวียดนามที่คุณสัมผัสได้  เวียดนาม (Vietnam) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก สัมผัส"อ่าวฮาลอง" มรดกทางธรรมชาติ " สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามเหนือ  วัดเนินหยก” อยู่ใจกลางเมืองกรุงฮานอย วัดเจดีย์เสาเดียว   ตั้งอยู่ด้านหลังของสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  สุสานประธานาธิปดี โฮจิมินห์ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh SQUARE) ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่ ที่เก็บร่างอันไร้วิญญาณของ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษที่ชาวเวียดนามทั่วทั้งประเทศให้ความเคารพ หรือลุงโฮที่คนเวียดนามเนรียกกัน  ฮอยอันและนครเว้"มรดกโลกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ "เฝอและแหนมเนือง"สุดยอดอาหารการกินอันเลื่องลือชื่อรสชาติถูกปากของคนเวียดนาม ยังคงเป็นดินแดนที่น่าค้นหา และประทับไว้ในความทรงจำทุกครั้งที่ไปเยือน เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวเวียดนาม ไปสัมผัสประสบการณ์อันน่าค้นหา และเลื่องชื่อ กัน พร้อมทั้งสัมผัสกับเมืองซาปา เมืองหนาวสุดยอดเขาของชาวเเวียดนามเหนือ หรือที่ถูกขนานนามว่า หลังคาแห่งอินโดจีน 

สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานมือ GOLDEN BRIDGE บนยอดเขาบานาฮิลล์ 

 โปรแกรมเวียดนามทางบริษัท วีทราเวลทูเกทเตอร์ ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ให้กับท่านหากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์เวียดนาม เส้นทางไหน ขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน ....ทัวร์เวียดนามเหนือ - เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปารค์ - นงั่ กระเช้า 2 ชนั้ – สวนดอกไม้ญปี่ ุ่น – นงั่ รถราง - ขนึ้ ชิงช้าสวรรค ์ Sun wheel - การ แสดงหุ่นกระบอกนา้-ถา้ นางฟ้ า – หมู่บา้ นชาวประมง – เกาะไก่ชนกนั – เมอื งนงิ หบ์ งิ ห ์ทัวร์เวียดนามเหนือ รหัส VNHAN06 ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ฟานซีปัน 5 วัน 4 คืน BY VNarticle

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์-บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮานทัวร์เวียดนามกลาง รหัส PVN24 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N BY VZarticle

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - มีนาคม 2563

เทศกาลวันปีใหม่

ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร-เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮานทัวร์เวียดนามกลาง รหัส PVN25 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N BY VZ (บินบ่าย-กลับเย็น)

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - มีนาคม 2563 

เทศกาลวันปีใหม่

ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์ -ฟานซีปัน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอานทัวร์เวียดนามเหนือ รหัส PVN16 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ จ่างอาน 4D3N BY TG

 กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562

เทศกาลวันปีใหม่

ทัวร์เวียดนามใต้ - นครโฮจมิ นิ ห ์ – ฟานเทยี ด-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง -ลาธาร FAIRY STREAM– เมือง ดาลตั วดั มงั กร – ถนนคนเดนิ-เมอื งดาลดั – สวนดอกไมเ้ มอื งหนาว – นงั่ กระเช้าไฟฟ้ า - วดั จรุ๊กลา –นา้ ตกดาตนั ลา- พระราชวงั ฤดูร้อนเบ๋าได่–โบสถ์โดเมนมทัวร์เวียดนามใต้ รหัส VNSGN01 ซูปตาร์ ฟ้าโอบทราย 4 วัน 3 คืน BY VNarticle

 กำหนดการเดินทาง
คุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

ทัวรืเวียดนามเหนือ รหัส ZHAN12 เลสโก เหินฟ้าฟานซีปัน 4วัน3คืน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

ทัวร์เวียดนามเหนือ - เมืองลาวไก – ดา่ นชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมงั กร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมารเ์ ก็ต-ทัวร์เวียดนามเหนือ รหัส ZHAN11 เลสโก ฟานซีปัน วิวงาม 5 วัน 4 คืน BY VN

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563

เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ - Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด-นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - นํ้าตกดาตันลา - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ) - โชว์นํ้าพุประกอบแสงสีเสียง - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ลทัวร์เวียดนามใต้ รหัส GQ1CXR-PG002 รักสุดๆ ดาลัด ญาจาง-วินเพิร์ล 4D3N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2562

เมืองญาจาง -วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้า) - ชมโชว์น้าพุประกอบแสงสีเสียง- พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะ VINPEARL LAND-สวนสนุกวินเพิร์ล-วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้า) - เมืองญาจาง - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน -ปราสาทโพนคร- ตลาดดัมทัวร์เวียดนามใต้ รหัส GQ1CXR-PG001 รักสนุก ญาจาง วินเพิร์ล 3D2N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง รหัสDAD03 BA NA HILLS PREMIUM 4D3N BY PG

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ทัวร์เวียดนามใต้  - โฮจิมินห์ซิตี้ • อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ • โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ฟานเทียด(มุยเน่) • ทะเลทรายขาว•ทะเลทรายแดง• ชมลา ธารFAIRYSTREAM• หมู่บ้าน ชาวประมงFishingVillage • ญาตราง • ตลาดญาตรางทัวร์เวียดนามใต้ รหัส VN032 AMAZING NHA TRANG 5 D 4 N BY FD

 กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563
31 ธันวาคม  2562 - 4 มกราคม 2563

 

 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ –ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่นํ้าหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น– พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)ทัวร์เวียดนาม รหัส VZDAD12 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ 4D3N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - มีนาคม 2563

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ –ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่นํ้าหอม –ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิพระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า –สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)ทัวร์เวียดนาม รหัส PGDAD03 เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์ HAPPY BANA HILLS NEW YEAR 4D3N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

26 - 29 ธันวาคม 2562

30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2563

31 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563

เทศกาลปีใหม่

ทัวร์เวียดนามใต้ - เมืองดาลดั – เมืองมุยเน่ – ลาธาร นางฟ้ า – ทะเลทรายแดง – จุดชมววิ หมู่บา้ นชาวประมง-เมอื งมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมอื งดาลดั – นา้ ตกดาตนั ลา – รถรางชมววิ โรลเลอรโ์ คสเตอร ์ – น่งั กระเช้าชมเมือง – วดั ต๊กั ลมั – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ทัวร์เวียดนามใต้ รหัส ZSGN09 ดาลัด มุยเน่ เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ 3 วัน 2 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม– พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ - บานาฮิลล์ทัวร์เวียดนามกลาง รหัส GQ1DAD-PG007 รักนะ ที่บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 4D3N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - กันยายน 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง รหัส ZDAD05 เลสโก ลั้ลลา บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

ทัวร์เวียดนามกลาง รหัส ZDAD04 เลสโก สาวน้อยร้อยล้านวิว 3 วัน 2 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

ทัวร์เวียดนามกลาง - เมอื งดานงั – สะพานมงั กร – สะพานแห่งความ รกั-เมืองฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านก๊มั ทาน – สวนน้าพุร้อนเทนิ่ ไต่ – วดั เทพเจ้าแห่งความม่งั ค่งัทัวร์เวียดนามกลาง รหัส ZDAD02 เสสโก สาวออนเซ็น 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง รหัส ZDAD03 เลสโก เสน่หา บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

สะพานมังกร-ฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ- สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่-เว้-ล่องแม่นํ้าหอมเว้ -พระราชวังหลวง -นั่งสามล้อซิโคล่- ดานัง - บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮานทัวร์เวียดนามกลาง รหัส VN082_PG มหัศจรรย์ BANAHILLS สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4D3N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป