dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยว แดนหมีขาว  

            ประเทศรัสเซีย 1 ในประเทศมหาอำนาจของโลก  มอสโคว์ Moscow เมืองหลวงของประเทศ  มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง เช่น จัตุรัสแดง (Red Square), วิหารเซนต์บาซิล (St Basil Cathedral), พระราชวังเครมลิน (The Kremlin) วิหารเซนต์ซาเวียร์ (The Cathedral of Christ the Saviour) พระราชวังคุสโกโว (Kuskovo Estate) แวร์ซายแห่งรัสเซีย สุสานอดีตผู้นำ อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Mausoleum) นอกจาก มอสโคว์ แล้ว อีกเมืองที่น่าสนใจ จนได้ ฉายา “หน้าต่างแห่งยุโรป” เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก St Petersburgมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของรัสเซีย เมืองแห่งศิลปะ วรรณกรรม และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย ที่เที่ยวที่น่าสนใจ คือ พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum พระราชวังแคทเธอรีน Catherine Palace พระราชวังฤดูร้อน Peterhof วิหารเซ็นไอแซค St. Isaac’s Cathedral โบสถ์แห่งหยดเลือด Church of Christ’s Resurrection ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ Nevsky Prospekt 

         การเดินทาง ระหว่างเมืองมอสโก กับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ควรพลาดกับการนั่ง รถไฟความเร็วสูง SAPSAN 

 วี ทราเวล ทูเกทเตอร์ ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่รวบรวม เส้นทางของการเดินทางไปประเทศรัสเซีย โดยสายการบินชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ และความชำนาญ ของทีมงาน ท่านจะได้พบกับโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวแห่งปี รัสเซีย ที่นี่ ที่เดียวทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอ ระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จตั ุรัสแดง–มหาวิหารเซนทัวร์รัสเซีย รหัส EK002A RUSSIA SUMMER PROMOTION 8 D 5 N BY EK

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม  - กันยายน 2562

ทัวร์รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ ประเทศรสั เซีย - เมือง มอสโคว ์-เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อสั สมั ชัญ - บ่อน้าศกั ดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ - สถานรี ถไฟใตด้ นิ เมอื งมอสโคว ์ – ถนนอารบตั-ทัวร์รัสเซีย รหัส ZDME10 รัสเซีย มอสโคว์ ( เลสโก ช็อกไพรส์รีเทิรน) 5 วัน 3 คืน BY QR

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562

เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต- ล่องเรือแม่นํ้ามอสกาว่า-สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีนทัวร์รัสเซีย รหัส ZDME08 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เลสโก มอสเซนต์เที่ยวครบ) 8D5N BY EY

 กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์รัสเซีย -เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล-เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โทัวรืรัสเซีย ZDME03 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี 7 วัน 5 คืน BY TG

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน - ตุลาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย-มอสโคว – พระรำชวังไม้โคโลเมนสโกเย – วิหำรเซนต์ซำเวีย – อำรำมโนโวดิวิชี – สแปโรว์ฮิลล์-มอสโควเมโทร – พระรำชวังเครมลิน – อำร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – ระฆังและปืนใหญ่พระเจ้ำซำร์ – จัตุรัสแดง – วิหำรเซนต์บำซิล – หอนำฬิกำซำวิเออร์ – ห้ำงกุม – ละครสทัวร์รัสเซีย GG18 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน BY QR

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว • Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์-พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปปิ้งห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUSทัวร์รัสเซีย DME03 AMAZING RUSSIA ST.PETERBURG 8 D 5 N BY QR

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน,กันยายน 2562

ทัวร์รัสเซีย - สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุมทัวร์รัสเซีย VKO04 RUSSIA BEST PRICE 7 D 4 N BY W5

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2562

จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิ คาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิลทัวร์รัสเซีย ZDME06 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม (เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี) 6D3N BY EY

 กำหนดการเดินทาง

กันยายน - ตุลาคม 2562

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิ คาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชม เบอร์ - จัตุรัสแดง ทัวร์รัสเซีย ZDME05 รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม (เลสโก ช็อคโกแลตปั่น) 6D3N BY EY

 กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์รัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล-เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ทัวร์รัสเซีย ZDME02 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เลสโก ไฮไลท์คนเดิม 7 วัน 5 คืน BY TG

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์รัสเซีย - พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(The State Hermitage Museum)โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารคาซาน-ทัวร์รัสเซีย LED01 AMAZING St.Petersberg WHITE NIGHT 6 D 4 N BY EK

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

กรุงมอสโคว์-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง-เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-วิหารเซนต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล- พระราชวังฤดูร้อน -ล่องแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Nightทัวร์รัสเซีย DME10_SU มหัศจรรย์ RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน 5D3N BY SU

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม-วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - รถไฟซัปซาน - เซ็นปีเตอร์สเบิร์กทัวร์รัสเซีย VERY GOOD RUSSIA 6 D 4 N BY QR

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน- พฤศจิกายน 2562

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก- วิหารเซนต์ไอแซค -ป้อมปิเตอร์ และปอลทัวร์รัสเซีย DME001_TG มหัศจรรย์ RUSSIA WHITE NIGHT 6D4N BY TG

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย - สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต-เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ทัวร์รัสเซีย VKO01 RUSSIA MOSCOW 6 D 3 N BY MAHAN AIR

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - สิงหาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย - สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต-เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ทัวร์รัสเซีย VKO02 RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG 8 D 5 N BY W5

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บทัวร์รัสเซีย EK002 RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG 8 D 5 N Y EK

 กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค - วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - โบสถ์แห่งหยดเลือด-รถไฟ Sapsan Fast Train - กรุงมอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ตลาดอิสมายลอฟกี้ทัวร์รัสเซีย BEST DESTINATION IN RUSSIA 7 D 4 N BY MAHAN AIR

 กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ - สแปร์โร่ฮิลล์ - ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ล่องเรือ-ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - อนุสรณ์Worker & Peasant Monument - ตลาดอิสมาย ลอฟกี้ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SEASON CHANGE 6 D 3 N BY MAHAN AIR

 กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์รัสเซีย -กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต-Sapsan train – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซคทัวร์รัสเซีย TG202 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน BY TG

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2562

หน้า 2/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป