dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ทัวร์จีน เที่ยวจีน

          ท่องจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน กับ วีทราเวลทูเกทเตอร์ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของประเทศจีน ที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านพื้นที่และวัฒนธรรม กับบริการที่หลากหลายรูปแบบ ในเส้นทางที่สุดฮิต อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน เฉินตู คุนหมิง ซีอาน หรือ เส้นทางใหม่ ๆ ตามฤดูกาล กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ ตรุษจีน สัมผัส กับกำแพงเมืองจีน ที่ยาวที่สุดในโลก ถ้ามาประเทศจีนหากไม่ได้ไปสัมผัสกับกำแพงเมืองจีน ถือว่ายังเดินทางมาไม่ถึง 

             โปรแกรมทัวร์จีนทางบริษัทวีทราเวลทูเกทเตอร์ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับท่านหากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์จีนเส้นทางไหนขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน.....ทัวร์จีน - เมอื งลี่ เจยี ง-ภูเขาหมิ ะมงั กรหยก (นงั่ กระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอโี้ หมว) **-อุทยานนา้ หยก-ทะเลสาบไป๋ สุ่ยเหอ-สระนา้ มงั กรดา -เมอื งโบราณลี่ เจยี งทัวร์จีน รหัส 8LLJG02 ลี่เจียง ซุปตาร์ ซุปเปอร์คูล 4 วัน 3 คืน BY 8Larticle

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2562 - เมษายน 2563

ทัวร์จีน รหัส ZKMG01 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง เลสโก หิมะมังกรหยก 4 วัน 3 คืน BY 8Larticle

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 
วันปีใหม่ 

เมอื งลี่ เจยี ง-ลเี่ จยี ง-จงเตยี้ น (แชงกรลี ่า)-โคง้ แรกแม่นา้ แยงซีเกยี ง-ช่องแคบเสอื กระโจน-เมอื ง โบราณจงเตยี้ นทัวร์จีน รหัส 8LLJG01 ลี่เจียง แชงกรีล่า 4 วัน 3 คืน BY 8Larticle

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน2562 - เมษายน 2563

ทัวร์จีน เสิ้นหยาง ฮาร์บิ้น รหัส ZSHE01 เลสโก หิมะฮองเฮา 6วัน 4คืน BY XWarticle

 กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์จีน - เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋ อ (ราคาทวั ร์นี้รวมนั่ง รถราง)– รา้ นไข่มุก – ถนนโบราณเหอฟางเจยี่ทัวร์จีน เซี้ยงไฮ้ รหัส ZPVG08 เลสโก อาซ้อกินปู 5 วัน 3 คืน BY Tgarticle

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เมืองจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)-- เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน-- เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ทัวร์จีน รหัส ZCTU01 จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี 6D3N BY 8Larticle

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์จีน - -เสิ่นหยาง-รถไฟ ความเร็วสูงฮารบ์ นิ้ -ร้านขายเสื้อกนั หนาว-ถนนคนเดนิ จงหยาง-โบสถเ์ ซ็นโซเฟีย- เทศกาลโคมไฟนา้ แข็งฮารบ์ นิ้ทัวร์จีน รหัส XWSHE03 ซุปตาร์ ฮาร์บิ้น บ้านหิมะ 6 วัน 4 คืน BY XWarticle

 กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์จีน - จตั ุรสั เทียนอนั เหมนิ -พระราชวงั ต้องห้ามกู้กง-พระราชวงั ฤดูร้อนอี้เหอหยวน-ร้าน ไข่มุก รา้ นหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปักกงิ่ทัวร์จีน รหัส XWTSN03 เทียนสิน ปักกิ่ง สกี ซุปตาร์ SNOW 4D3N BY XW

 กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
เทศกาลวันปีใหม่ 

ทัวร์จีน รหัส XWSHE04 ซุปตาร์ ฮาร์บิ้น น้ำแข็งหิมะ 6วัน 4คืน BY XW

 กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์จีน - ปักกงิ่ -จตั ุรสั เทยี นอนั เหมนิ -พระราชวงั กูก้ ง-เทยี นถาน-กายกรรมปักกงิ่-พระราชวงั ฤดูรอ้ น-รา้ นผชี วิ -รา้ นยางพารา-ตลาดรสั เซีย-ถนนหวงั ฟุจงิ่ทัวร์จีน รหัส CSPEKTG05 ปักกิ่ง เป็ดกรอบ 5 วัน 3 คืน BY TG

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน  - พฤศจิกายน 2562 

ทัวร์จีน - เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋ อ (ราคาทวั ร์นี้รวมนั่ง รถราง)– รา้ นไข่มุก – ถนนโบราณชงิ หมงิ เฉียว-เมอื งหงั โจว – ล่องเรอื ทะเลสาบซีหู - รา้ นชา – ถนนโบราณ เหอฟางเจยีทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว รหัส ZPVG07 เลสโก อาซ้อใหญ่ EP.2 BY CZ

 กำหนดการเดินทาง
21 - 25 ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน รหัส ZCKG07 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า (เลสโก บัลลังก์มังกร EP2) 4D3N BY WE

 กำหนดการเดินทาง

12 - 15 ธันวาคม 2562

19 - 22 ธันวาคม 2562

ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ – ร้านยางพารา – เมืองหางโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู(รวมค่าล่องเรือ) – เจดีย์ นางพญางูขาว - หหมู่บ้านใบชา – ถนนเหอฝาเจีย-หมู่บ้านน้าโบราณซีเป่ า –ร้านสมุนไพร– ถนนนานกิงทัวร์จีน รหัส PVG09 เซี้ยงไฮ้ เหินฟ้าท่องยุทธภพ 5 วัน 3 คืน BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน - เฉิงตู- เม่าเซี่ยน-เมอื งโบราณซงพาน-จวิ่ จา้ ยโกว-อุทยานแห่งชาตจิ วิ่ จา้ ยโกว-อุทยานแห่งชาตหิ วงหลงทัวร์จีน รหัส8L81 เฉิงตู จิ้วจ่ายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน BY 8L

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ทัวร์จีน - เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋ อ (ราคาทวั ร์นี้รวมนั่ง รถราง)– รา้ นไข่มุก – ถนนโบราณชงิ หมงิ เฉียว-เมอื งอู๋ซี – รา้ นผ้าไหม - เมอื งหงั โจว – ล่องเรอื ทะเลสาบซีหู - รา้ นชา – ถนนโบราณ เหอฟางเจยีทัวร์จีน รหัส ZPVG04 เซี้ยงไฮ้ อู่ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน BY CZ

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - กันยายน 2562

ถนนคนเดินหวงชิงลู่-เมืองฉางเต๋อ-เมืองจางเจียเจี้ย –ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียน จื่อซาน- สวนจอมพลเฮ่อหลง- สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-ลิฟท์แก้วไป๋หลงทัวร์จีน รหัส ZCSX07 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง (เลสโก ยอดหญิงปราบมาร) 6D5N BY FD

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

 

ทัวร์จีน - ฉงชิ่ง – ศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้าแยงซีเกียง – หงหยาต้ง-วัดลั่วหาน – ฉงชิ่ง – อี๋ชาง – เรือสาราญหรู PRESIDENT CRUISEทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง 6 วัน 5 คืน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2562

ทัวร์จีน - จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-มืองชวนจู่-อุทยานหวงหลง-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตูทัวร์จีน รหัส GQ1CTU MU004 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 4 วัน 3 คืน BY MU

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เมืองฉางเต๋อ-ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียน เหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถํ้าประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ-เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว ทัวร์จีน รหัส ZCSX03 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว (เลสโก เจ้ายุทธจักร EP2) 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2562

ทัวร์จีน - เมอื งปักกงิ่ - จตั ุรสั เทยี นอนั เหมนิ - พระราชวงั ตอ้ งหา้ ม –ตลาดรสั เซีย - นงั่ รถไฟความเร็วสูง ถนนโบราณเฉียนเหมนิ - ชม โชวก์ ายกรรมปักกงิ่-ทัวร์จีน รหัส ZPEK05 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี้ยงไฮ้ เลสโก มังกรขาว 6 D 4 N BY TG

 กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562
วันปีใหม่ 

 

หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป