dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ซินจ่าว..เวียดนาม

ท่องเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามไปกับ วีทราเวลทูเกทเตอร์  

พร้อมทั้ง เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับตนเองพบกับทัวร์เวียดนามที่คุณสัมผัสได้  เวียดนาม (Vietnam) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก สัมผัส"อ่าวฮาลอง" มรดกทางธรรมชาติ " สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเวียดนามเหนือ  วัดเนินหยก” อยู่ใจกลางเมืองกรุงฮานอย วัดเจดีย์เสาเดียว   ตั้งอยู่ด้านหลังของสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  สุสานประธานาธิปดี โฮจิมินห์ ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสบาดิงห์ (Ba Dinh SQUARE) ใจกลางกรุงฮานอย เป็นสถานที่ ที่เก็บร่างอันไร้วิญญาณของ อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษที่ชาวเวียดนามทั่วทั้งประเทศให้ความเคารพ หรือลุงโฮที่คนเวียดนามเนรียกกัน  ฮอยอันและนครเว้"มรดกโลกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ "เฝอและแหนมเนือง"สุดยอดอาหารการกินอันเลื่องลือชื่อรสชาติถูกปากของคนเวียดนาม ยังคงเป็นดินแดนที่น่าค้นหา และประทับไว้ในความทรงจำทุกครั้งที่ไปเยือน เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวเวียดนาม ไปสัมผัสประสบการณ์อันน่าค้นหา และเลื่องชื่อ กัน พร้อมทั้งสัมผัสกับเมืองซาปา เมืองหนาวสุดยอดเขาของชาวเเวียดนามเหนือ หรือที่ถูกขนานนามว่า หลังคาแห่งอินโดจีน 

สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานมือ GOLDEN BRIDGE บนยอดเขาบานาฮิลล์ 

 โปรแกรมเวียดนามทางบริษัท วีทราเวลทูเกทเตอร์ ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ให้กับท่านหากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์เวียดนาม เส้นทางไหน ขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน ....เมืองเว้ – พระราชวังเว้– ล่องเรือมังกรชมแม่นํ้าหอม– ตลาดดองบา-วัดเทียนมู่ – ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ– บ้านเลขที่ 101– ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทานทัวร์เวียดนาม รหัส ZDAD01 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ (เลสโก บานาฮิลล์ นิวเยียร์ 2020) 4D3N BY VZarticle

 กำหนดการเดินทาง

29 ธันวาคม - 1 มกราคม 2563

30 ธันวาคม - 2 มกราคม 2563

วันปีใหม่

ทัวร์เวียดนามกลาง - ดานงั – เว้ – พระราชวงั หลวง – ตลาดDong Ba –เจดยี เ์ ทยี นมู่ – สุสานกษตั รยิ ไ์ คดงิ ห ์ – นงั่ สามลอ้ ซิโคล่ชมเมอื งเว้ – ดานงั – บาน่าฮลิ ล ์ ลงเรอื มงั กรล่อง แม่นา้ หอม-ทัวร์เวียดนามกลาง รหัส VN081 PG มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2562

ทัวร์เวียดนามใต้ - ดาลัด-น้าตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้ งตลาด ราตรีดาลัด-นัง่ กระเช้าไฟฟ้า-วัดตัก๊ ลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย-หุบเขาแห่ง ความรัก Valley of Love -มุ่ยเน่ทัวร์เวียดนามใต้ รหัส VN003 VZ มหัศจรรย์ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน 3 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง - ดานัง – เมืองดานัง – นัง่ กระเช้าไฟฟ้า – บา น่า ฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-ทัวร์เวียดนามกลาง รหัส ZDAD23 เลสโก สุดสวย บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - ศาลเจ้าโบราณ - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - หมูบ้านแกะลักหินอ่อน - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักทัวร์เวียดนามกลาง รหัส ZDAD24 ดานัง ฮอยอัน (เลสโก สาวน้อยบานาฮิลล์) 3D2N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2562

พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม/จีน - ตลาดซาปา–ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต–น้ำตกสีเงิน–นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน - โชว์หุ่นกระบอกน้ำทัวร์เวียดนามเหนือ รหัส HAN_FD01A เที่ยวฟิน ฮานอย ซาปา 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - ธันวาคม 2562

ทัวร์เวียดนาม-เมอื งฮานอย – เมอื งฮวาบงิ ห-ฮวาบงิ ห ์ – เมอื งมกโจว – นา้ ตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหวั ใจ – สะพานแกว้ – สวนดอกไมแ้ ฮปปี้แลนด-เมอื งมกโจว – เมอื งนงิ หบ์ งิ ห ์ – ล่องเรอื นงิ หบ์ งิ ห ์ (ฮาลองบก) – วดั บายดงิ หทัวร์เวียดนามเหนือ รหัส ZHAN09 ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ เลสโก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เมืองดานัง – วัดเทียนหมู่ – ตลาดดงบา-ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้-พระราชวังเว้-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง- ฮอยอัน–สะพานญี่ปุ่น –บ้านโบราณ101-วัดกวางตุ้ง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรักทัวร์เวียดนามกลาง รหัส DAD02 VIETNAM SHOCK PRICE ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4D3N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์เวียดนามเหนือ - -กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บา้ นก๊ตั ก๊ตั -นา้ ตกสเี งนิ -ตลาดซา ปาซาปา-เขาฮามลอง-นงั่ รถรางขนึ้ กระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวยี ดนาม+ จนี +ลาวไกทัวร์เวียดนามเหนือ รหัส VN07_SL ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซีปัน 5 วัน 4 คืน BY SL

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2562

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมนํ้าตกสีเงิน-ตลาดซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอยทัวร์เวียดนาม VN061_FD มหัศจรรย์ FANSIPAN ซาปา 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง - เมืองดานัง – สะพานมังกร-ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัด เทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม-ทัวร์เวียดนามกลาง DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2562

ทัวร์เวียดนามเหนือ - เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต-เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้านางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอยทัวร์เวียดนามเหนือ ZHAN07 เลสโก แตะขอบฟ้า ฟานซีปัน 5 วัน 4 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2562

ทัวร์เวียดนามเหนือ - เมืองฮานอย - เมืองซาปา-กระเช้าไฟฟ้า-ยอดเขาฟานซีปัน -หมู่บ้านก๊าตก๊าตทัวร์เวียดนามเหนือ ZHAN08 ฮานอย ซาปา เลสโก ฟานซีปัน ท้าลมหนาว 4 วัน 3 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - ธันวาคม 2562

ดานัง -บาน่าฮิลล์–เมืองเว้ - พระราชวังเว้ – ล่องเรือแม่นํ้าหอม- เจดีย์วัดเทียนมู่ - เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น - บ้านตันกี - หมู่บ้านกั๊มทาน + ล่องเรือกระด้งทัวร์เวียดนามกลาง FT-DAD_FD01 เวียดนามสุดฟิน ดานัง บาน่าฮิลล์ 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - ธันวาคม 2562

ลาวไก-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-นํ้าตกซิลเวอร์-ฮานอยทัวร์เวียดนามเหนือ PVN12 ฮานอย ซาปา พักซาปา 2 คืน 4D3N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง - ติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่นํ้าหอม-เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ทัวร์เวียดนามกลาง VZDAD09 ซุปตาร์ดาวกระจาย อั๊ย ยั๊ย ยา 4 วัน 3 คืน BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

ทัวร์เวียดนามกลาง - -ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก--เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์ทัวร์เวียดนามกลาง PVN35 ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY VZ

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562

 

 

ทัวร์เวียดนามกลาง -ดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร-ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์คทัวร์เวียดนามกลาง ZDAD22 ดานัง เว้ ฮอยอัน เลสโก หวานใจบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา-เรือนจำฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ – Long Beach Centerทัวร์เวียดนาม VN09_PG มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 3D2N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2562

ทัวร์เวียดนามเหนือ - เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – นํ้าตกสีเงิน – ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไกทัวร์เวียดนามเหนือ HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน BY SL

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - พฤศจิกายน 2562

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป