dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ทัวร์พม่า

ท่องพม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า กับวีทราเวลทูเกทเตอร์ รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง

               "พม่า" หรือ "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสังคมปิดมานานหลายปี แต่หลังจากเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในรอบ 50 ปี พร้อมทั้งกับการก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซ๊ยนแล้ว ทำให้นักเดินทางหลาย ๆ คน อยากเดินทางไปสัมผัสกับความเจิดจรัสของดินแดนแห่งนี้ เพราะถือเป็นแหล่งร่ำรวยของ อารยธรรมที่อุดมไปด้วยโบราณสถาน เมืองโบราณ และมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ยังคงความงดงามไว้เหมือนอดีตกาล อาจเพราะพม่านั้นได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก

                พม่า...ประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ เที่ยวไม่ยาก ราคาไม่แพง เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คุ้มค่าการเดินทาง เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีเวลาจำกัด ค่าใช้จ่ายไม่มากนัก และ ดูเหมือนว่าตั้งแต่ ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสกับความงดงามที่ซุกซ่อนอยู่นั้นอย่างเป็นทางการ จะทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักเดินทางหมายตาไว้ว่าต้องไปเยือนสักครั้ง เพราะเสน่ห์ดึงดูดใจของประเทศนี้มีมากมาย ทั้งโบราณสถาน วัดวาอารามต่าง ๆ หรือแม้แต่วิถีชีวิตของชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่น่ามาสัมผัสและใกล้ชิดสักครั้งหนึ่ง 

               โปรแกรมทัวร์พม่า ทางบริษัท วีทราเวลทูเกทเตอร์ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับท่านหากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์พม่าเส้นทางไหนขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน....ทัวร์พม่า ZRGN02 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก แต้มบุญ 3 วัน 2 คืน BY 8M article

กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2562

ทัวร์พม่า - เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์-เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจีทัวร์พม่า ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน สกายน์ 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - ธันวาคม 2562

 

ทัวร์พม่า - เมอื งมณั ฑะเลย ์ - เมอื งพุกาม - จุดชม ววิ ทะเลเจดยี ์-เมอื งพุกาม - เจดยี ช์ เวสกิ อง - วดั อานนั ดา - วดั มนุหะ - วดั กุบยางกี - เจดยี ต์ โิ ลมนิ โล - วหิ าร ธรรมมายนั จี-เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชทัวร์พม่า ZMDL04 ROYAL MANDALAY BAGON 4 D 3 N BY FD

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน  - สิงหาคม 2562

ทัวร์พม่า - เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ้คะวาย – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสกทัวร์พม่า BZRGN11 TREASURE MYANMAR 3 D 2 N BY 8M

 กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2562

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)ทัวร์พม่า MMR04_DD พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3D2N BY DD

 กำหนดการเดินทาง

มีนาคม - เมษายน 2562 

วันสงกรานต์

ทัวร์พม่า - เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ตลาดสก๊อตทัวร์พม่า 1 วัน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
มีนาคม 2562

ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-ชมสวนเกษตรลอยนํ้า-วัดแมวลอดห่วง ทัวร์พม่า MMR061 INLE INLOVE ทะเลสาบอินเล มัณฑะเลย์ 3 D 2 N BY FD

 กำหนดการเดินทาง
30 มีนาคม - 1 เมษายน
เมษายน 2562
วันสงกรานต์

ทัวร์พม่า - -ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวนทัวร์พม่า MMR021 ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY BANGKOK AIRWAYS

 กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
วันสงกรานต์ 

ทัวร์พม่า - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน-ทัวร์พม่า BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3 D 2 N BY 8M

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2562

มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกามทัวร์พม่า MMR051_FD พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มกราคม - พฤษภาคม 2562

มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา- เขามัณฑะเลย์ทัวร์พม่า MMR05_FD พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน (บินภายใน) 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มกราคม - พฤษภาคม 2562

มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลเจดีย์-โชว์หุ่นเชิดพุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมานุหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารธรรมยังยีทัวร์พม่า MDL_FD02C พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เที่ยวฟินสุขใจ 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มกราคม - มีนาคม 2562

ย่างกุ้ง-สิเรียม-พระเจดีย์เยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า -พระมหาเจดีย์ชเวดากองทัวร์พม่า FD04 ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี เปิดตัวซุปตาร์ 3D2N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มกราคม - เมษายน 2562

ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน-คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจ๊ก อองซาน – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) – มหาเจดีย์ชเวดาทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ 3 วัน 2 คืน BY NOK AIR

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562

ทัวร์พม่า - หงสาวดี วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์- นั่งกระเช้าขึ้นพระ ธาตุ อินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว- เมืองย่างกุ้งพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากองทัวร์พม่า FD03 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
มกราคม - เมษายน 2562

ย่างกุ้ง-หงสาวดี พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอ- พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวนทัวร์พม่า RGN_SL02D เที่ยวฟิน อิ่มบุญ พม่า 2 วัน 1 คืน BY SL

 กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562

ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-เจดีย์มหาวิช ยะ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน(์ เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-พระงาทัตยี-ตลาดโบโจ๊ก- พระหินอ่อนทัวร์พม่า RGN_SL01D เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน BY SL

 กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

ทัวร์พม่า - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ-เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพาทัวร์พม่า BZMDL01 LUCKY MANDALAY BAGAN 3 D 2 N BY FD

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2561 - กรกฎาคม 2562

มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลเจดีย์-โชว์หุ่นเชิดพุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมานุหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารธรรมยังยีทัวร์พม่า MDL_FD01 BAGAN MANDALAY 4D3N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อนทัวร์พม่า PRAY MYANMAR พม่า 1 วัน ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง BY SL

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป