dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ทัวร์พม่า

ท่องพม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า กับวีทราเวลทูเกทเตอร์ รับรองท่านจะไม่ผิดหวัง

               "พม่า" หรือ "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสังคมปิดมานานหลายปี แต่หลังจากเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในรอบ 50 ปี พร้อมทั้งกับการก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซ๊ยนแล้ว ทำให้นักเดินทางหลาย ๆ คน อยากเดินทางไปสัมผัสกับความเจิดจรัสของดินแดนแห่งนี้ เพราะถือเป็นแหล่งร่ำรวยของ อารยธรรมที่อุดมไปด้วยโบราณสถาน เมืองโบราณ และมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่ยังคงความงดงามไว้เหมือนอดีตกาล อาจเพราะพม่านั้นได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา อย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก

                พม่า...ประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ เที่ยวไม่ยาก ราคาไม่แพง เป็นอีกประเทศหนึ่งที่คุ้มค่าการเดินทาง เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีเวลาจำกัด ค่าใช้จ่ายไม่มากนัก และ ดูเหมือนว่าตั้งแต่ ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสกับความงดงามที่ซุกซ่อนอยู่นั้นอย่างเป็นทางการ จะทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นักเดินทางหมายตาไว้ว่าต้องไปเยือนสักครั้ง เพราะเสน่ห์ดึงดูดใจของประเทศนี้มีมากมาย ทั้งโบราณสถาน วัดวาอารามต่าง ๆ หรือแม้แต่วิถีชีวิตของชาวบ้าน ล้วนแล้วแต่น่ามาสัมผัสและใกล้ชิดสักครั้งหนึ่ง 

               โปรแกรมทัวร์พม่า ทางบริษัท วีทราเวลทูเกทเตอร์ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับท่านหากท่านต้องการเดินทางโปรแกรมทัวร์พม่าเส้นทางไหนขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน....ทัวร์พม่า -ย่างกุง้ - พระพุทธไสยาสนเ์ จาทตั ยี(พระนอนตาหวาน) - พระหนิ อ่อน -พระงาทตั ยี - พระมหาเจดยี ช์ เวดากอง - เจดยี โ์ บตะทาวน(์ เทพทนั ใจ) – เทพ กระซบิ – รา้ นหยกพม่าทัวร์พม่า รหัส RGN FD03V พม่า เติมบุญ ทันใจ 1 วัน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์พม่า - เมอื งย่างกุง้ - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรอื พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คมิ ปูนแคมป์ - พระธาตุอนิ ทรแ์ ขวน-พระธาตุอนิ ทรแ์ ขวน – เมอื งหงสา – พระราชวงั บุเรงนอง – พระพุทธไสยาสนช์ เวตาเลยี วหรอื พระนอนยมิ้ หวาน – พระเจดีย์ไจ้ปุ่น – ชทัวร์พม่า รหัส ZRGN08 เลสโก นะโมเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน BY 8M

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - กันยายน 2562

มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง-ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง-เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ ทัวร์พม่า รหัส MMR031_PG มหัศจรรย์ MYANMAR พินอูลวิน 3D2N BY PG

กำหนดการเดินทาง

กันยายน - มกราคม 2563

วันปีใหม่

 

ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง – เมืองแปร – พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร – เจดยี ์เบเบพญา – เจดยี ์บอว์บอว์จีพญา – เลเมียตหน่า – พญาจี - เจดีย์ชเวซันดอร์-ตลาดเช้าเมืองแปร - เมืองถ่นโบ่ – เขาอะเกาก์เตาง์ - แปร – หลวงพ่อชเวเมยี๊ ะมัน(พระสามแว่น)ทัวร์พม่า รหัส MMR004 DD มหัศจรรย์ เมืองแปร 3 วัน 2 คืน BY DD

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม - กันยายน 2562

ย่างกุ้ง– หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ-พระธาตุอินทร์แขวน-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-วัดไจ้คะวาย-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ตลาดโบโจ๊กทัวร์พม่า EASY DESIRE IN MYANMAR พักหรู 5 ดาว 3D2N BY DD

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - มีนาคม 2563

วันปีใหม่

 

มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน- เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- วัดมหากันดายทัวร์พม่า รหัส MMR03_PG มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม - ธันวาคม 2562

วันปีใหม่

ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล- วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจีทัวร์พม่า รหัส MMR051 มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2562 - มกราคม 2563
วันปีใหม่

ทัวร์พม่า - มิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวัง บุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นัง่ กระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวนทัวร์พม่า รหัส ZRGN06 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ธรรมะสวัสดี 3 วัน 2 คืน BY 8M

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน -ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากองทัวร์พม่า MMR04_SL โปรจัดให้ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3D2N BY SL

 กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2562

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากองทัวร์พม่า MMR04_FD โปรพม่า 5 ดาว 3D2N BY FD

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2562

 ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง–เจดีย์กาบาเอ ทาพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อตทัวร์พม่า MMR014_SL มหัศจรรย์ MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2D1N BY SL

 กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2562

ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระหินอ่อนทัวร์พม่า RGN FD01B พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน BY FD

 กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - กันยายน 2562

ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง - ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน-คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์ทัวร์พม่า EASY LUCKY IN MYANMAR 3 D 2 N BY 8M

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 2562

มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา- เขามัณฑะเลย์ทัวร์พม่า MMR05_PG พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน (บินภายใน) 4D3N BY PG

 กำหนดการเดินทาง

เมษายน - กันยายน 2562

ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพ กระซิบ– ตลาดสก๊อตทัวร์พม่า รหัส JT01_DD มหัศจรรย์ MYANMAR ไหว้พระ 4 วัดดัง 1วัน BY DD

 กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

ทัวร์พม่า - เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์-เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจีทัวร์พม่า ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ มิงกุน สกายน์ 4 วัน 3 คืน BY PG

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - ธันวาคม 2562

 

ทัวร์พม่า - เมอื งมณั ฑะเลย ์ - เมอื งพุกาม - จุดชม ววิ ทะเลเจดยี ์-เมอื งพุกาม - เจดยี ช์ เวสกิ อง - วดั อานนั ดา - วดั มนุหะ - วดั กุบยางกี - เจดยี ต์ โิ ลมนิ โล - วหิ าร ธรรมมายนั จี-เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชทัวร์พม่า ZMDL04 ROYAL MANDALAY BAGON 4 D 3 N BY FD

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน  - สิงหาคม 2562

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)ทัวร์พม่า MMR04_DD พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3D2N BY DD

 กำหนดการเดินทาง

เมษายน - สิงหาคม 2562

ทัวร์พม่า - -ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวนทัวร์พม่า MMR021_PG ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY BANGKOK AIRWAYS

 กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม  2562 - มกราคม 2563

ทัวร์พม่า - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน-ทัวร์พม่า BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3 D 2 N BY 8M

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2562

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป