dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
ทัวร์โมรอคโค -คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส – เชฟชาอุน-เฟซ – เมืองเก่าเฟซ-อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์ – ทอดร้ากอร์จ – วอซาเซท
วีทราเวล-@wetravel-ทัวร์ฟิลิปปินส์-ดำน้ำ-ฉลามวาฬ-เชบู-โบโฮล-ลิงทราเซีย
ทัวร์ล่องเรือสำราญ star cruise เรือสำราญ
ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

          ท่องญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น  กับ วีทราเวลทูเกทเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นหรือที่รู้จักกันในอดีต  "อุมาชิคุนิ" (ประเทศที่งดงาม)  ญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่งดงามมากมาย ประเพณีต่างๆซึ่งประกอบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชวนหลงไหลซึ่งมีการผสมผสานของการพัฒนา เช่นเมืองโตเกียว และเมืองอื่นๆความสวยงามทางธรรมชาติ

         โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทางบริษัท วีทราเวลทูเกทเตอร์ ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการ ให้กับท่าน หากท่านต้องการเดินทาง โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น เส้นทางไหน ขอให้เราได้เป็นผู้บริการและดูแลท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อนํ้าสีฟ้า โซอุนเคียว-นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์ทัวร์ญี่ปุ่น รหัส ZHOK02 ฮอกไกโด เลสโก พุดสามสี 6D4N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อนํ้าสีฟ้า โซอุนเคียว-นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์ทัวร์ญี่ปุ่น รหัส ZHOK03 ฮาซาฮิซาว่า โอตารุ ซัปโปโร เลสโก พาชมลมหนาว 6 D 4 N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ-ทัวร์ญี่ปุ่น รหัส ZKIX10 เลสโก โอซาก้าชวนรื่นรมย์ 5D3N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โอไดบะ-ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้ งชินจูกุทัวร์ญี่ปุ่น รหัส ZNRT10 โตเกียว เลสโก โตเกียวม่วงมณี 5D3N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - นารติ ะ - วดั อาซากุสะ – ถ่ายรูปกบั โตเกยี วสกายทรี – ศาลเจา้ โอโตเมะอนิ าริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอา้ ทเ์ ล็ท-ภูเขาไฟฟูจิ – พพิ ธิ ภณั ฑแ์ ผ่นดนิ ไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ - ดวิ ตฟี้ รี - ช้อป ปิ้ งชนิ จูกุทัวร์ญี่ปุ่น รหัส ZNRT08 เลสโก โตเกียวช่อม่วง 5D3N BY SL

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อนํ้าสีฟ้า โซอุนเคียว-นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์ทัวร์ญี่ปุ่น รหัส FT CTS XJ02V ฮอกไกโด เที่ยวฟิน ดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน BY XJ

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กันยายน 2562

 

 

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัน (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมี ภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิทัวร์ญี่ปุ่น รหัส CTS_XJ01V ฮอกไกโด เที่ยวสุดฟิน วิวหลักล้าน 6D4N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - นารติ ะ – วดั อาซากุสะ – ถนนากามิ เสะ - โอไดบะ - โตเกยี ว ไดเวอร ์ ซิตี้ - ออนเซ็นทัวร์ญี่ปุ่น รหัส FT NRT XJ04V โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน 5 วัน 3 คืน BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - ตุลาคม 2562

เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ย่านซาคาเอะ - เมืองกิฟุ–ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า– ย่านซันมาจิซึจิ–Expo City - โอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น รหัส KIX_XJ01V เกียวโต โอซาก้า เที่ยวสุดฟิน กิน ช็อป ชิลล์ 5D3N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า – วดั โอสุคนั นอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ – ทาคา ยาม่า – ซนั มาชซิ ูจิ - ชริ าคาวาโกะ เมอื งมตั สโึ มโตะทัวร์ญี่ปุ่น รหัส FT NGO XJ01V นาโกย่า ทาคายาม่า 5 วัน 3 คืน BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562

วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม

กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น - นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ-ภูเขาไฟฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ ที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-ทัวร์ญี่ปุ่น รหัส FT-NRT XJ02B โตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์ 4 วัน 3 คืน BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง-เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน –การเรียน พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ–โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซ บาชิทัวร์ญี่ปุ่น รหัส XJ125 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ใบไม้สีแดง กับรักที่เบิกบาน 5D3N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ืทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – บุฟ เฟ่ ตข์ าปูยกั ษ์ -แช่ออนเซ็น-โทซุพรเี มยี่ มเอา้ ทเ์ ล็ต – ศาลเจา้ ยูโทคุ – ถนนคนเดนิ ฮามาโนมาจิทัวร์ญี่ปุ่น ZFUK01 เปปปุ ฟุกุโอกะ เลสโกการะบุหนิง 5D3N BY SL

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – บ่อนํ้าสีฟ้า โซอุนเคียว-นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนทิวลิป – อิออน มอลล์ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK10 ฮอกไกโด เลสโก มีดี ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N BY TG

 กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น-นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - โอเอซิส 21 - ย่านช้อปปิ้ งซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสึ คนั นง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ-สวนดอกไมบ้ ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทที่ าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขต เมอื งเก่าซนั มาชซิ จึ ิทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO01 นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ เลสโก นาโกย่า ดาหลา 5D3N BY JL

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ถนนกามิกาเซ่ - ภูเาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - แผ่นดินไหว - ทัวร์ญี่ปุ่น NRT XJ02V TOKYO LAVENDER HOT PROMOTION 4 D 3 N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์-ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT15 โตเกียว ฟูจิ เลสโก แก้วเจ้าจอม 5D3N BY XJ

 กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - มิถุนายน2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น-ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ– อิออน จัสโก้ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX01 โอซาก้า เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์ 5D2N BY JL

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2562

ทัวร์ญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - อาบนํ้าแร่ธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุทัวร์ญี่ปุ่น ZHND01 โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว ม่วงมณีรัตน์ 5D3N BY JL

 กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม,กันยายน 2562

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะทัวร์ญี่ปุ่น TGCTS08 HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM WINTER IN HOK 6D4N BY TG

 กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 2562

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป