ReadyPlanet.com
dot dot
ทัวร์, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศ, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์จีน, ทัวร์อินเดีย, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์นิวซีแลนด์, แพคเกจทัวร์, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ทัวร์จีน, ทัวร์ปักกิ่ง
FACEBOOK WE TRAVEL TOGETHER
ทัวร์พม่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮ่งกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย อิสตันบูล ปามุคคาเล่ บอลลูน สุเหร่าสีน้ำเงิน
ทัวร์จอร์เจีย
รวมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ตามจุ๊ก มกโจว นิงบิงห์ ฮาลอง
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซียทัวร์รัสเซีย มอสโค จตุรัสแดง ละครสัตว์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์คาซัคสถาน คาซัค อัลมาตี้ ทัวร์คาซัค ทัวร์วันสงกรานต์ ทัวร์วงกรานต์ คาซัก คาซักสถาน ทัวร์คาซักสถาน
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น

 ไทเป • เมืองเจียอี้ • เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต เจียอี้ • ร้านชาอู่หลง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (รวมรถไฟ 1เที่ยว) ไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต - หนานโถว วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง • ไทเป • ร้านสร้อยสุขภาพ ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) • เถาหยวน นิวไทเป • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • ไทเป ร้านเครื่องสาอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ซีเหมินติง • เมืองเถาหยวน ร้านพายสัปปะรด • เถาหยวน • กลอเรีย เอาเลททัวร์ไต้หวัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ตึกไทเป101-ไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-GLORIA OUTLET-วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินหวู่-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE36_JX มหัศจรรย์ ไต้หวัน 5D4N BY JX

 กำหนดการเดินทาง
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2567
15 - 19 พฤษภาคม 2567
15 - 19 พฤษภาคม 2567

ทัวร์ไต้หวัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ตึกไทเป101-ไนท์มาร์เก็ต-ซีเหมินติง-GLORIA OUTLET-วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินหวู่-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส GO1TPE-SL015 ไต้หวัน อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D4N BY SL

 กำหนดการเดินทาง
3 - 7 เมษายน 2567

ทัวร์ไต้หวัน - วัดหลงซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101-ท่าเรือประมงเจิ้นปิน-จีหลง-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส CCIT1 ไต้หวัน นั่งกระเช้า ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเก้าชนเผ่า 4D3N BY CI

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2567

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านชาวประมง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าเหมาคง-ตึกไทเป101-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เถาหยวน-กลอเรียเอ้าท์เล็ต-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE88_VZ มหัศจรรย์ไต้หวัน 4D3N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2567
วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน-เถาหยวน-ร้านเอ็นไซม์-วัดต้าซี-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดเหวินหวู่-เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก-ซีเหมินติง-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ผิงซี-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน256ทัวร์ไต้หวัน รหัส ZGTPE-2412JX ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป ผิงซี 5D4N BY JX

 กำหนดการเดินทาง
13 - 17 เมษายน 2567
2 -  6 พฤษภาคม  2567

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป101-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ซีเหมินติง-ไทจง-ซื่อหลิน-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส TVZ24 ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4D3N BY VZ

 กำหนดการเดนิทาง
เมษายน - มิถุนายน 2567

ทัวร์ไต้หวัน-ตึกไทเป101-อาลีซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เกาะลาลู-วัดเหวินหวู่-ร้านเอ็นไซม์-ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว-ร้านชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง-วัดต้าซี-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถาทัวร์ไต้หวัน รหัส ZGTPE-2407VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป อาลีซาน 5D3N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - ตุลาคม 2567
วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน วีทราเวลทูเกทเตอร์ ทัวร์ไต้หวัน รหัส ZGTPR-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4D 3N BY VZ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหทัวร์ไต้หวัน รหัส ZGTPR-2406VZ ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4D 3N BY VZ

กำหนดการเดินทาง

เมษายน - ตุลาคม 2567

วันสงกรานต์, วันหยุดเทศกาล

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน-ซีเหมินติง-หมู่บ้านฮิโนกิ-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณ-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-กรุงไทเป-ถนนโบราณจิ่วเฟิน-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-วีทราเทัวร์ไต้หวัน รหัส TPEFD0124 ซุปตาร์ ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว 5D4N BY FD

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - ตุลาคม 2567
วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน-ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ-วัดหลงซาน-อาลีซาน-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ล่องเรือสุริยันจีนทรา-วัดเหวินหวู่-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวรืไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหีส BT-TPE94_VZ ไต้หวัน อาลีซาน สวนดอกไม้จงเซ่อ 5D4N BY VZ

 กำหนดการเดนิทาง
เมษายน - มิถุนายน 2567

วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ DISNEY-ตลาดซื่อหลิน-ซีเหมินติง-กลอเรียเอ้าท์เล็ต-ทาโรโกะ-ตึกไทเป101-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE86_VZ ไต้หวัน อุทยานโทโรโกะ 4D3N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2567
วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-อนุสรณ์สถานจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-ซีเหมินติง-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE56_VZ มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5D4N BY VZ

 กำหนดการเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 2567
วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน วีทราเวลทูเกทเตอร์ วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง  ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซานทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE82_SL 4D 3N BY SL

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - มิถุนายน 2567

วันหยุดเทศกาล 

ทัวร์ไต้หวัน วีทราเวลทูเกทเตอร์ วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง  ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE42_SL 4D3N BY SL

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 

วันหยุดเทศกาล

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-อนุสรณฺ์สถานเจียงไคเช็ค-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ถ่ายรูปตึกไทเป101-วัดหลงซาน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดเหวินหวู่-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE68_VZ มหัศจรรย์ ไต้หวัน 4D3N BY VZ

กำหนดการเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 2567

วันสงกรานต์/วันแรงงาน

ทัวร์ไต้หวัน-หนานโถว-วัดเหวินหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยีนจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-นั่งรถไฟอาลีซาน-เมืองไถจง-โรงละครแห่งชาติ-ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ถ่ายรูปกับตึกไทเป101-เจอร์มาเนียม-อนสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE25_25 ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5D4N BY SL

 กำหนดการเดินทาง
มีนาคม - มิถุนายน 2567

วันสงกรานต์/วันฉัตรมงคล

ทัวร์ไต้หวัน - อุทยานเย๋หลิว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดหลงซาน-วัดเหวินหวุ่-วัดพระถังซัาจั๋ง-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-เมืองไทเป-ตึกไทเป101-เจอร์มาเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-หมู่บ้านชาวประมงหลากสี-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เมืองเถาหยวน-วีททัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE24_SL ไต้หวัน 4D3N BY SL

 กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567
วันสงกรานต์

ทัวร์ไต้หวัน-อาลีซาน-เจียงไคเช็ค-วัดเหวินหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตลาดซีเหมินติง-ตึกไทเป101-เจิ้งปิน-จิ๋วเฟิ่น-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไต้หวัน2567-ทัวร์ไต้หวัน2024ทัวร์ไต้หวัน รหัส SBTTPE-BR040 ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง 5D3N BY BR

 กำหนดการเดินทาง
มกราคม - มิถุนายน 2567
วันสงกรานต์/วันแรงงาน

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน-อุทยานเย่หลิ่ว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ถนนโบรารจิ่วเฟิน-วัดเหวินหวู่-ตลาดกลางคืนเหวินฮัว-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101-วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-วีทราเวลทูเกทเตอร์-ทัวร์ไทัวร์ไต้หวัน รหัส BT-TPE26_SL มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน 5D4N BY SL

 กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567
วันสงกรานต์/วันแรงงาน

หน้า 1/1
1
[Go to top]ทัวร์ต่างประทศ / ทัวร์ในประเทศ / ทัวร์ญีปุ่น / ทัวร์เกาหลี / ทัวร์ไต้หวัน / ทัวร์ฮ่องกง / ทัวร์มาเก๊า / ทัวร์จีน / ทัวร์สิงคโปร์ / ทัวร์มาเลเซีย / ทัวร์บาหลี / ทัวร์เวียดนาม / ทัวร์พม่า / ทัวร์ลาว / ทัวร์ยุโรป